Kỹ năng tài chính

Tính năng nhà đầu tư thông thái trên Tikop

Tính năng nhà đầu tư thông thái trên Tikop vừa được Tikop Update thông qua bản cập nhật mới nhất. Tham gia tính năng này, sẽ giúp Tikop có dữ liệu để xác định Top các nhà đầu tư có tỷ suất lợi nhuận tốt nhất.

Và khi Tikop vinh danh, nhà đầu tư mới có thể tham khảo danh mục đầu tư của các nhà đầu tư thông thái, để đầu tư cho hiệu quả.

Với các điều kiện tham gia, quyền lợi và yêu cầu như bên dưới.

Những quyền lợi khi Tham gia vào Nhà đầu tư thông thái như sau.

  • Có cơ hội trở thành TOP 10 nhà đầu tư thông thái
  • Có cơ hội tìm hiều danh mục đầu tư của các Nhà đầu tư thông thái trên Tikop
  • Có cơ hội nhận được các phần quà của Tikop, tính năng này sẽ sắp ra mắt
Tikop-1

Thể lệ khi tham gia vào Chương trình Nhà đầu tư thông thái:

Tính năng Nhà đầu tư thông thái này, mặc định KHÔNG xếp hạng toàn bộ thành viên. Mà chỉ xếp hạng cho những thành viên Tham gia vào chương trình này.

Trong tháng, cần nộp tiền vào tối thiểu là 01 lần, ít nhất trước 15 ngày tính tới ngày xếp hạng.

Gói đầu tư, mà nhà đầu tư thiết kế, yêu cầu tối thiếu phải có 02 chứng chỉ quỹ trở lên ( không có nói là được phép cho ETF vào hay không?)

Tikop chỉ xếp dựa trên tỷ suất lợi nhuận để xếp hạng, không công bố số tiền đầu tư.

Tikop-2

Xem thêm:

  1. Đầu tư quỹ BVBF lãi 10,7%/năm của Bảo Việt
  2. Đầu tư Chứng chỉ quỹ BVPF của Bảo Việt hiệu quả thế nào?
  3. Review Chứng chỉ quỹ DCBF(VFB)- DCVFM 30 phút

Tải ứng dụng đầu tư Tikop

Để đầu tư Chứng chỉ quỹ , nhà đầu tư cần tải ứng dụng Tikop từ CHPLAY hoặc AppStore

Leave a Comment