Kỹ năng tài chính

Tiền đầu tư vào Tikop sẽ được phân bổ đến đâu?

1. Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về Ngân hàng

2. Công cụ thị trường tiền tệ

Bao gồm giấy tờ có giá trị, công cụ chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật liên quan như chứng chỉ tiền gửi được phát hành bởi các định chế tài chính:Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC), Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Viet Credit) …

3. Chứng chỉ quỹ

Như Quỹ Đầu tư chứng khoán Năng động DC (DCDS), Quỹ Đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DC (DCBC), Quỹ đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) …

4. Trái phiếu doanh nghiệp

Các trái phiếu doanh nghiệp được Tikop thẩm định và lựa chọn đầu tư đều thuộc các doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam như Tập Đoàn Vingroup – Công ty CP, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, TPS, VPS, …

Leave a Comment