Kỹ năng tài chính

Review Chứng chỉ quỹ MBVF- MB Capital 30 phút

Sơ đồ Mind Map hiển thị tổng quát thông tin cơ bản của Quỹ MBVF của MP Capital

Chiến lược đầu tư của Quỹ MBVF

 • Quỹ đầu tư MBCapital đầu tư vào công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, mà đặc điểm là các công ty có chính sách chi trả cổ tức tốt, có thể là chi trả theo hàng năm. Có thị giá thấp hơn nhiều so với cách định giá theo các mô hình định lượng cơ bản thường dùng.
 • Quỹ hướng tới phân bổ vốn vào danh mục có tỷ suất cổ tức tốt trên thị giá của toàn danh mục.
 • Quỹ xây dựng hệ thống tiêu chí giới hạn cho riêng mình, đồng thời có các hoạt động đánh giá định kỳ, và chủ động của Hội đồng đầu tư.

Danh mục đầu tư

 • Các ngành nghề bao gồm: Ngân hàng, Bất động sản, Vật liệu xây dựng, Hàng công nghiệp
 • Các ngành nghề được pháp luật cho phép và phù hợp với chiến lược đầu tư tại từng thời điểm theo quyết định hợp lý của Công ty Quản lý Quỹ

Biểu phí

Thông thường khi đầu tư vào quỹ mở thì có các loại phí như sau.

Phí quản lý quỹ: Thông thường quỹ tính trực tiếp vào NAV rồi, nên sẽ không trừ nữa.

Phí mua CCQ, phí bán CCQ và các phí khác (nếu có)

Phí mua CCQ:

Mua tại ứng dụng Fintech Tikop, mức phí là 1% * số tiền mua

Đầu tư thông thường trực tiếp tại MB Capital là 1% * số tiền mua

Phí bán CCQ:

Phí bán CCQ phụ thuộc vào thời gian mà nhà đầu tư nắm giữ. Tương ứng với các mốc thời gian khác nhau mà mức phí áp dụng cũng khác nhau. Cụ thể như sau.

 • Nắm giữa thời gian < 06 tháng: 1% * Giá trị giao dịch
 • Nắm giữa thời gian < 12 tháng: 0,75% * Giá trị giao dịch
 • Nắm giữa thời gian < 18 tháng: 0,5% * Giá trị giao dịch
 • Nắm giữa thời gian >= 18 tháng: 0 % * Giá trị giao dịch

Lịch giao dịch của Quỹ

 • Quỹ MBVF giao dịch với tần suất thường xuyên từ thứ 2 cho đến thứ 6 hàng tuần.
 • Ưu điểm của quỹ giao dịch thường xuyên, giúp cho nhà đầu tư dễ dàng giao dịch mua và bán CCQ những lúc cần thiết.
 • Khi TTCK đang giảm điểm, quỹ giao dịch thường xuyên giúp nhà đầu tư mua được giá tốt hơn.

Kết quả hoạt động qua các năm

Hiện tại không thể tìm thấy dữ liệu hoạt động qua các năm của quỹ MBVF. Nên sau update sau.

Xem thêm:

 1. Review Chứng chỉ quỹ DCBF(VFB)- DCVFM 30 phút
 2. Review Chứng chỉ quỹ VNDAF
 3. Review Chứng chỉ quỹ SSI-SCA

Leave a Comment