Kỹ năng tin học

Phóng to thu nhỏ trong Excel

Trong một số tình huống, chúng ta cần phóng to thu nhỏ trong Excel. Phóng to bảng tính Excel khi nội dung trang tính nhỏ.

Thu nhỏ bảng tính Excel cho nội dung nó vừa một trang màn hình. Không phải dùng thanh cuộn ngang hay thanh cuộng dọc để kéo qua kéo lại, mất trải nghiệm người dùng.

Để điều chỉnh nhanh, việc phóng to hay thu nhỏ trong Excel. Chúng ta có thể hiện nhanh thao tác này, có thể sử dụng dấu -, hoặc dấu + ở dưới thanh trạng thái.

Phóng to thu nhỏ trong Excel-01

Để phóng to hoặc thu nhỏ, theo chính xác một phần trăm nào đó, có thể vào Tab View| Zoom Group| Click chọn Zoom

Phong-to-thu-nho-trong-Excel-02

Chọn phần trăm, mà chúng ta muốn phóng to hoặc thu nhỏ. Chúng ta có thể chọn số % có sẵn, hoặc gõ ở ô trống tùy chọn.

Lưu ý nó phải dao động trong khoảng cách từ 10% đến 400%. Đó là mức thấp nhất và cao nhất mà chúng ta được phép chọn.

Phong-to-thu-nho-trong-Excel-03

Ngoài ra, chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ ở vùng nào đó trên bảng tính của Excel. Khi sử dụng tính năng Zoom to Selection.

Đầu tiên, phóng to thu nhỏ trong Excel một vùng trong Excel

Chúng ta vào Tab View| Chọn Zoom Group và click vào Zoom to selection.

Phong-to-thu-nho-trong-Excel-04

Để xem các bài trước: Những điều cần biết về Worksheets trong Excel

Leave a Comment