Kỹ năng tin học

Những điều cần biết về Worksheets trong Excel

Mỗi file Excel gồm có nhiều worksheets, nói ngắn gọn là sheet1, sheet2 trong bảng tính. Sheet gồm có nhiều ô, và liên kết với nhau tạo nên bảng tính, mà chúng ta sẽ tương tác sau này.

Chọn Worksheets- Select worksheet

Khi tạo mới một file Excel, Excel sẽ mặc định chọn Sheet1 là sheet mặc định. Chúng ta nhìn thấy tên của nó ở dưới phần Sheet Tab như hình bên dưới

Chon-Sheet-trong-Excel-01

Thêm sheet mới- Insert new worksheet

Chúng ta làm việc với Excel, có nhiều bảng biểu và dữ liệu khác nhau. Cần phải thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp, để có thể tham chiếu và nhập liệu rõ ràng theo từng loại dữ liệu. Do đó, việc thêm 01 sheet mới là điều cần thiết.

Chúng ta có thể click vào dấu + như hình bên dưới, để thêm 01 sheet mới. Hoặc một cách nhanh hơn, là kết hợp 02 phím Shift+F11

Them-Sheet-moi-Excel-02

Đổi tên sheet-Rename a worksheet

Việc tiếp theo sau khi tạo một file Excel là đổi tên sheet, đặt tên sheet sao cho vắn tắt, và hình dung được nội dung của bảng tính. Nó giống như một tiêu đề của Email vậy, việc đặt sai nội dung làm cho chúng ta bị nhầm lẫn.

Tên sheet không được có các ký tự đặc biệt, và trùng với tên sheet trong workbook này.

Để thực hiện đổi tên sheet chúng ta thao tác với các bước như sau:

  1. Right click chuột vào tên sheet sẽ hiện thị danh sách các lệnh.
  2. Chọn Rename theo như hình bên dưới.
Doi ten Sheet

Gõ tên sheet mà chúng ta muốn đặt, ví dụ như Doanh thu.

Them-Sheet-moi-Excel-03

Xóa sheet- Delete Worksheet

Trong nhiều tình huống khác nhau, chúng ta không muốn để các sheet thừa, không dùng đến trong bảng tính. Một phần, tăng dung lượng lưu trữ của file, gây rối và nhầm lẫn cho người đọc. Do vậy chúng ta tiến hành xóa bớt các sheet này.

Xóa sheet có thể xóa từng sheet riêng lẻ, hoặc xóa một nhóm sheet liên tục nhau hoặc rời rạc, bằng cách kết hợp phím Ctrl và chuột để chọn.

  1. Click chuột phải vào tên sheet, Excel sẽ hiện thị một danh sách các lệnh dựa trên ngữ cảnh.
  2. Chọn vào lệnh Delete
  3. Excel hỏi xác nhận 01 lần nữa, nhấn Delete để tiến hành xóa Sheet.
Xoa-sheet-trong-excel

Di chuyển sheet- Move a worksheet

Trong quá trình làm việc với bảng tính, việc di chuyển sheet lên trước sheet nay, hay đứng sau sheet kia, để phù hợp với thói quen thao tác làm việc.

Excel đã cung cấp tính năng di chuyển sheet, để người dùng thao tác cho thuận lợi. Thao tác chi tiết như sau:

  1. Click vào sheet, mà mình muốn di chuyển. Nhớ là click và giữ nhé.
  2. Kéo sheet này di chuyển sang một vị trí mới mà chúng ta muốn sắp xếp
di-chuyen-sheet-01

Sau khi di chuyển xong, vị trí của sheet2 đã được thay đổi.

di-chuyen-sheet-02

Nhân bản Sheet- Copy a worksheet

Việc copy 01 sheet được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau, riêng mình thì muốn giữ lại bản gốc và thực hiện thao tác, chỉnh sữa trên bản sao, mà không sợ ảnh hưởng đến dữ liệu gốc.

Cách thực hiện như sau:

Right click vào tên sheet, Excel hiển thị danh sách các lệnh, chọn Move or Copy…

Copy-Sheet-01

Chọn vị trí đặt trước sheet Doanh thu, và tick vào checkbox Create a copy

Copy-Sheet-02

Click vào OK, sẽ hiển thị kết quả như bên dưới.

Copy-Sheet-03

Leave a Comment