Kỹ năng tin học

02 cách sử dụng wrap text trong Excel

Sử dụng wrap text trong Excel trong tình huống như sau. Khi nhập dữ liệu vào Excel, mà nội dung của bạn cần nhập nó dài hơn độ rộng của Excel.

Do đó, bạn cần cho một phần chữ bị vượt độ rộng của cells xuống hàng để cho nội dung vừa với ô trong bảng tính. Đó được gọi là Wrap Text, nó sẽ giống như hình sau:

su-dung-wrap-text-trong-Excel-1

Sử dụng Wrap Text trong Excel tự động.

Áp dụng được hàng loạt hàng hoặc hàng loạt cột, khi mà nội dung vượt qua độ rộng của cell sẽ tự động xuống hàng trong ô cho vừa với độ rộng của ô trong bảng tính.

Sử dụng Wrap Text trong Excel bằng hộp thoại Format Cells…

Đầu tiên, phải xác định vùng cần áp dụng Wrap Text, luôn luôn là như vây. Cho nên hãy bôi đen vùng mà chúng ta muốn áp dụng.

Nhấn Ctr+1, để mở hộp thoại Format Cells. Hãy chuyển sang Tab Alignmentcheck vào checkbox Wraptext như hình sau.

su-dung-wrap-text-trong-Excel-2

Nhấn OK, thì phần nội dung sẽ tự động điều chỉnh lại bằng cách xuống hàng cho phù hợp với nội dung của ô. Và đây là kết quả.

su-dung-wrap-text-trong-Excel-3

Sử dụng Wrap Text trong Excel bằng tính năng thanh Ribbon

Một số người không thích vào hộp thoại Format Cells để kích hoạt Wrap Text, nên sử dụng ngay tính năng này ở ngoài thành Ribbon

Điều đầu tiên vẫn là phải chọn vùng cần WrapText, sau đó vào Home Tab, nhóm Alignment, chọn Wrap Text.

Sử dụng Wrap Text thủ công

Sử dụng Wrap Text trong trường hợp có số lượng ô ít, làm nhỏ lẻ thì mới dùng, bởi vì cách này rất mất thời gian. Chúng ta phải xác định nơi nào cần bẻ gãy nội dung để nó xuống hàng trông ô của bảng tính.

Đầu tiên F2 vào ô cần Wrap Text, sử dụng chuột để xác định vị trí Wrap Text là nơi nào. Sau đó nhấn Alt+Enter, để phần nội dung bên phải của dấu nhảy xuống hàng

Kết luận:

Dùng thủ công, khi muốn nội dung xuống hàng trong trường hợp 1, hoặc 2 ô. Hoặc nội dung của tự động nó xuống hàng không như mình ứng ý.

Dùng tự động, khi muốn áp dụng hàng loạt trong 1 hàng, hoặc 1 cột.

Xem thêm:

Leave a Comment