Kỹ năng tài chính

Lợi nhuận thật sự khi đầu tư Chứng chỉ tiền gửi trên ứng dụng Infina

Chứng chỉ tiền gửi là sản phẩm có mặt trên Ứng dụng đầu tư và Tích lũy của Infina. Tuy ra đời sau nhưng nó bổ sung thêm nhiều sản phẩm phẩm mới, tăng thêm nhiều sự lựa chọn đầu tư cho Nhà đầu tư mới.
Lợi nhuận được công bố trên sản phẩm của Infina rất hấp dẫn lên tới 8,5%/ năm (chưa trừ các khoản phí).
Vậy thật sự lợi nhuận sau khi trừ các khoản phí khi đầu tư trên Infina là bao nhiêu?

Doanh thu của Nhà đầu tư khi mua Chứng chỉ tiền gửi Infina?

Hiện tại, trên ứng dụng của Infina có phân phối sản phẩm chứng chỉ tiền gửi là VietCredit với mức lãi suất có kỳ hạn lên tới 8,5%/năm.

Ví dụ: Chúng ta đầu tư 10 triệu đồng mua CCTG của Vietcredit, thì tiền lãi nhận được là: 10 triệu * 8,5% là 850.000 đồng
Nếu nhà đầu tư bán trước kỳ hạn, thì mức lãi suất nó sẽ thấp hơn, mặc dù là thấp hơn nhưng rất cạnh tranh so với Ngân hàng.

Chứng chỉ tiền gửi

Chi phí của Nhà đầu tư phải trả khi đầu tư Chứng chỉ tiền gửi?

Chi phí mà nhà đầu tư phải trả là Phí quản lý phải trả cho Infina và Thuế TNCN phải đóng cho Nhà Nước, theo luật thuế TNCN.

Chi phí mà nhà đầu tư phải trả là Phí quản lý phải trả cho Infina và Thuế TNCN phải đóng cho Nhà Nước, theo luật thuế TNCN.
Phí quản lý Infina công bố của Chứng chỉ tiền gửi là 0,48%/ năm: 10 triệu * 0,48%/ năm = 48.000 đồng

Thuế TNCN là khoản Thuế được đánh trên lợi nhuận gộp, có mức thuế suất là 5%.
Được tính bằng công thức sau: 5% * (850.000 – 48.000) = 40.100 đồng

Lợi nhuận thật sự sau khi trừ các khoản phí?

Lợi nhuận (NET)= Doanh thu – Phí quản lý trả Infina- Thuế TNCN nộp cho Nhà Nước

Tính bằng số tuyệt đối thì = 850.000 – 48.000 – 40.100 = 761.900 đồng

Tính bằng số tương đối thì mức Lợi nhuận thật sự rơi vào 7,33%, thay vì mức 8,5% ban đầu

Hiểu được lợi nhuận thực sự khi nhận là điều rất quan trọng, giúp nhà đầu tư có cơ sở so sánh với các hình thức đầu tư khác. Từ đó, lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp với kinh nghiệm, vốn, khả năng quản trị rủi ro của cá nhân.

Xem thêm:

  1. Xác định Mức độ chịu rủi ro trong đầu tư?
  2. Đầu tư quỹ ETF FUEVFVND (DIAMOND)
  3. Chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VN30 (FUEMAV30)

Leave a Comment