Kỹ năng tin học

Sử dụng tính năng Group Sheet trong Excel

Tính năng Group Sheet hoặc Ungroup Sheet là một tính năng vô cùng tuyệt vời, giúp cho người dùng thực hiện 01 thao tác. Mà nó gây ảnh hưởng đến toàn bộ một nhóm sheet trong File Excel đã tiến hành Group.

Group Sheet hoặc Ungroup sheet là gì?

Mục đích của group sheet là gì?

Có thể nói một cách tổng quát là một tính năng Group sheet riêng lẻ lại với nhau. Khi thực hiện hành động trên 01 sheets cụ thể, thì hành động đó nó sẽ tác động các sheets mà chúng ta đã nhóm trước đó.

Ví dụ khi Group các sheet 1 từ 1 đến 5, và sheet1 đang là sheets mà chúng ta đang thao tác hiện hành thì. Khi gõ vào ổ A1 của sheet 1 và nhấn Enter

Thì lần lượt ô A1 của các sheet 2 đến sheet 5 đều có dữ liệu.

Có thể tô màu toàn bộ các sheet bằng cách Group, và tô màu hàng loạt… và nhiều tình huống khác nữa, cần tới tính năng tuyệt vời này.

Mục đích của Ungroup sheet là gì?

Trái ngược với Group sheet, tính năng Ungroup sheet này giúp loại bỏ nhóm các sheets đã Groups trước đó thành các sheet riêng lẻ. Như ở trên đã nói, khi group các sheets lại với nhau, thì một hành động ở 1 sheet trong nhóm sẽ tác động đến toàn bộ các sheets con lại.

Khi chúng ta muốn thao tác trên 01 sheet riêng lẻ, và không muốn các sheet khác bị ghi dữ liệu, thì phải tiến hành Ungroup các sheet ra.

Thực hiện Group sheets

Group các sheets liên tục với nhau

Thao tác rất đơn giản, chỉ cần chọn sheets đầu tiên, giữ phím SHIFT và chọn sheets cuối cùng muốn Group là Excel sẽ tự động nhóm các sheet đó lại với nhau.

Dấu hiệu nhận biết các Sheet đã group: Là màu của các sheet nó hơi khác so với các sheets không nằm trong nhóm, và tiêu đề sẽ hiện chữ Group để biết.

tính năng Group Sheet-01

Ungroup sheet như thế nào: Chỉ cần bấm vào 01 sheets nào đó, không nằm trong Group thì sẽ thoát khỏi ngay. Ví dụ như bấm vào sheet5 hoặc sheet4.

Dấu hiệu nhận biết: Chữ Group trên tiêu đề của file sẽ tự động biến mất.

Group các sheets rời rạc

Để nhóm các sheet rời rạc, không liên tục, phải sử dụng chuột để click các sheet muốn Group. Sau đó kết quả cũng hiện như bước trên, đó là màu và tiêu đề sẽ hiện chữ Group.

Có thể thực hiện một hành động, như cho màu của sheet thành màu xanh, thì nó sẽ áp dụng cho toàn bộ các sheets trong nhóm.

Ungroup sheet: Để thoát ra khỏi chế độ Group, chúng ta bấm vào sheet khác không nằm trong Group, trong ví dụ trên chỉ cần bấm vào sheet5 là sẽ thoát khỏi chế độ Group.

Group toàn bộ sheets nhanh chóng

Thực hiện hành động này, thì toàn bộ các sheet trong Excel, sẽ tiến hành Group với nhau, một cách rất nhanh chóng.

Bây giờ thực hiện 01 hành động nào trên sheet hiện hành, nó sẽ áp dụng cho toàn bộ các sheet khác.

tính năng Group Sheet-02

Bỏ Group sheet trong trường hợp này như thế nào, đơn giản chỉ cần bấm vào 1 sheet bất kỳ, là bạn sẽ thoát ra khỏi chế độ Group ngay.

Sử dụng phím tắt để Group sheets.

Ngoài việc dùng chuột và thanh menu để thực hiện việc Group các sheet, thì Excel cũng cung cấp cho người dùng bộ phím tắt để thao tác cực nhanh.

Cách thực hiện như sau: Kết hợp tổ hợp phím: Ctrl+Shift+Pagedown để group từ phải sang trái.

Hoặc tổ hợp phím Ctrl+Shift+Pageup để tiến hành Group sheets từ trái sáng phải.

Xem thêm bài trước: Cách sử dụng data validation Excel 2019

Leave a Comment