Kỹ năng tin học

Định dạng số thập phân trong Excel-Format Cells

Khi nào chúng ta cần định dạng số thập phân? Cách định dạng số chữ số thấp phân dấu dấu phẩy như thế nào? Cách tiến hành từng bước đê định dạng hàng loạt trong Excel ra sao. Bài viết này sẽ đi từng bước nhỏ nhất để hướng dẫn mọi người cùng nhau đều làm được.

Khi chúng ta tính toán một phép chia sẽ ra số thập phân có rất nhiều chữ số.

Để bắt đầu từng bước, chúng ta sẽ nhập một vài ví dụ mẫu như sau.

Nhập 1 số thấp phân vào ô C3 là: 2,1765, như bài trước đã có giới thiệu, khi nhập vào Excel sẽ thể hiện kiểu định dạng mặc định là General.

dinh-dang-so-thap-phan-trong-Excel

Sau đây chúng ta sẽ có 03 cách khác nhau, để định dạng số liệu trên về số thập phân có 2 chữ số thập phân sau dấu 1.

Cách 1: Dùng Ribbon trên Excel phiên bản từ 2007 trở lên.

Click vào Home tab, Nhóm Number , click vào nút Decrease Decimal 02 lần, và quan sát số thập phân giảm dần sau từng cú Click chuột.

dinh-dang-so-thap-phan-trong-Excel-2

Hành động này bản chất, là chỉ thể hiện rút ngắn số thập phân thôi, chứ nó không làm tròn, hoặc mất đi nhé. Nhìn lên thanh Formula sẽ thấy giá trị thực của nó.

Cách 2: Dùng hộp thoại Format Cells.

Như bài trước có đề cập, phím tắt để truy cập vào hộp thoại Format CellsCtrl+1. Sau khi hiện thị, tab Number sẽ là tab mặc định. làm theo các thao tác như sau.

dinh-dang-so-thap-phan-trong-Excel-3

Cách 3: Dùng phím tắt trong Excel.

Phím tắt này, giúp thao tác nhanh việc chuyển số thập phân có nhiều chữ số khác nhau thành định dạng số thập phân có 2 chữ số.

Kết hợp tổ hợp phím Ctrl+Shift+1 [ số 1]

dinh-dang-so-thap-phan-trong-Excel-4

Xem thêm:

  1. Tìm hiểu về Format Cells
  2. Lưu file Excel định dạng 2003

Leave a Comment