Kỹ năng tin học

Tìm hiểu về Format Cells

Khi chúng ta định dạng trong Excel, tức là mình đã thay đổi cái cách mà nó thể hiện khi chúng ta thấy. Ví dụ mình gõ 0,8 thì khi định dạng format là % thì nó sẽ thành là 80%.

Tính năng định dạng trong Excel bao gồm rất là nhiều những tính nhỏ bên trong nó, đáp ứng đủ nhu cầu thực tế mà chúng ta cần như định dạng như số, định dạng %, định dạng phân số cho toán học, định dạng ngày tháng….

Sau đây chúng ta cùng nhau đi chi tiết từng loại định dạng để làm rõ hơn.

Gõ một giá trị là 0,8 vào ô C3 của bảng tính Excel như hình sau đây.

Mặc định Excel là nó sẽ sử dụng kiểu định dạng General cho bất kỳ giá trị nào nhập vào, kể cả number or text. Do đó, để thay đổi dạng của ô C3 trên, chúng ta phải.

Nhấn chuột phải vào ô C3, cách nhanh nhất mình thường dùng là kết hợp tổ hợp phím Ctrl+1

Hộp thoại Format Cells sẽ xuất hiện với Tab Number mặc định như hình bên dưới

Để định dang với kiểu tiền tệ là USD chẳng hạn. Chúng ta sẽ chọn Currency, với số chữ số thập phân là số 2, và nếu mà số âm thì thể hiện như hình bên dưới.

Sau khi chọn xong, Excel sẽ hiển thị kết quả xem trước ở mục Sample, như hình trên. Nếu thấy đúng như mục đích mình cần thì nhấn OK để kết thúc. Kết quả sẽ thể hiện như hình bên dưới.

Vậy là kết quả của ổ C3, từ dữ liệu thô ban đầu định dạng General là 0,8. Qua quá trình thay đổi sang định dạng Currency nó đã thành $0.80.

Ngoài việc chúng ta phải vào Format Cells để thay đổi định dạng, có thể thao tác nhanh ở thành Ribbon chọn %.

Có thể canh giữa dữ liệu trong ô C3, nhưng việc này không nên, mặc định dữ liệu thuộc Number hoặc Date thì cứ để mặc định cách nó thể hiện, là nằm bên phải của ô.

Trên đây, là cách định dạng thường xuyên sử dụng nhất của Excel. Ngoài ra trong các bài tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp các định dạng chuyên sâu hơn.

Leave a Comment