Kỹ năng tin học

02 cách sử dụng Check Mark trong Excel

Sử dụng check mark trong Excel là chèn các biểu tượng có trong Excel vào bảng tính. Giúp cho bảng tính trở nên thân thiện và người đọc sẽ hiểu nhanh hơn.

Thường được sử dụng trong qua trình lập check list mà thích dùng Excel để làm.

Chúng ta sẽ thực hiện từng bước để được kết quả như hình bên dưới.

su-dung-check-mark-trong-Excel

Sử dụng check mark bằng thay đổi Font.

Đầu tiên, chúng ta phải học danh sách các chữ cái như như P, O thì sẽ tương ứng với biểu tượng nào trong Symbol tức là thuộc font Winding 2 đó.

Tại một ô trên bảng tính, chúng ta gõ chữ P hoa

Sau đó đặt chuột tại ô có chứa chữ P hoa này, và chọn Font Wingdings 2. Ngay lâp tức nó sẽ chuyển chữ P sang ký tự check mark liền phải không.

Cần một chút format là tô màu xanh và canh giữa nữa là hoàn hảo.

su-dung-check-mark-trong-Excel-2

Tiếp theo, chúng ta gõ chữ O hoa này, vào 1 ô bên dưới chữ P, và thay đổi Font sang Wingdings 2. Ngay lập tức nó sẽ chuyển chữ O sang ký tự X như hình bên dưới.

Trang trí thêm 1 tỉ về canh giữa, và tô màu đỏ thì mọi thứ sẽ hoàn hảo ngày.

su-dung-check-mark-trong-Excel-3

Sử dụng check mark bằng hộp thoại Symbol.

Mở hộp thoại Symbol bằng Menu Tab Insert, nhóm Symbols, và chọn Symbol. Một hộp thoại sẽ xuất hiện như hình bên dưới.

Bây giờ chúng ta muốn dùng ký tự nào, thì cứ chọn ký tự đó, và nhấn Insert, thì ký tự chúng ta đã chọn, sẽ được chèn vào bảng tính.

su-dung-check-mark-trong-Excel-4

Xem thêm:

  1. 02 cách đánh chỉ số trên và chỉ số dưới trong Excel
  2. 02 cách sử dụng wrap text trong Excel
  3. 03 cách chuyển định dạng chuỗi thành số trong Excel

Leave a Comment